Lindmec 

Våra tjänster

Vi utför servicearbeten åt kommuner och andra entreprenad företag. Oavsett om det gäller dränering av innergårdar, reparation av lekplatser, ombyggnad av parkeringsplatser eller andra service- och underhållsuppdrag är Lindmec AB en partner med stor kunskap och högt förtroende hos våra kunder och samarbetspartner.

Maskingrävning

Maskinuthyrning

Snöröjning
Halkbekämpning

Maskinreparationer
Skopstålsbyten

Instagram